نام:سوسن یا لیلیوم

نام انگلیسی:Lilium 

نام علمی:  Lilium  hybrids

خانواده:Liliaceae

Full size picture of Oriental Lily 'Star Gazer' (<i>Lilium</i>)

 http://davesgarden.com/guides/pf/finder/index.php?sname=Lilies


ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ | 12:14 | نویسنده : امیر |

نام:ژربرا

نام انگلیسی:Gerbera

نام علمي: Gerbera Jamesonii hybrid

خانواده:  COMPOSITAE

 

 

 


ادامه مطلب

تاريخ : شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱ | 11:33 | نویسنده : امیر |

نام:مگس سفید گلخانه یا سفید بالک

 

نام انگلیسی: Whiteflies

نام علمی: Aleurodoidae ssp

 


 موضوعات مرتبط: آفات مهم گیاهی
ادامه مطلب

تاريخ : شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ | 11:53 | نویسنده : امیر |
نام :سیب      نام انگلیسی:apple
نام علمی: Malus domestica    خانواده :rosaceae 

موضوعات مرتبط: میوه کاری ، پرورش درختان میوه
ادامه مطلب

تاريخ : شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۱ | 11:54 | نویسنده : امیر |
 نام:گل حنا

نام انگلیسی:Impetiens

 خانواده: Balsaminaceae

نام علمی:Impatiens petersianalis

 

File:Impatiens walleriana.JPGموضوعات مرتبط: میوه کاری
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۱ | 11:19 | نویسنده : امیر |
نام:آماریلیس

خانواده: آماریلیداسهAMARYL- LIDACAE

نام لاتین: AMARYLLIS

نام علمی: هیپستروم HIPPEAS- TRUM

 موضوعات مرتبط: میوه کاری
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱ | 12:26 | نویسنده : امیر |
نام :هیپوستس

نام انگلیسی :Hypoestes

خانواده :Acanthaceae

نام علمی :Hypoestes sanguinolenta

 

http://toptropicals.com/catalog/uid/Hypoestes_phyllostachya.htmموضوعات مرتبط: میوه کاری
ادامه مطلب

تاريخ : شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 12:35 | نویسنده : امیر |
نام : کالانکوئه

نام انگلیسی :Kalanchoe

خانواده : GRASSULACEAE

نام علمی : Kalanchoe blossfeldiana

 

http://casaoriginal.com/jardin/kalanchoe/

http://www.jardinaria.com.br/site/2010/06/especies-de-suculentas/موضوعات مرتبط: میوه کاری
ادامه مطلب

تاريخ : شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 12:14 | نویسنده : امیر |
 نام :حسن یوسف

نام انگلیسی:Coleus

نام علمی: Coleus blumei

خانوده :Labiatae

 

 

 

http://toptropicals.com/catalog/uid/Solenostemon_scutellarioides.htm

 موضوعات مرتبط: میوه کاری
ادامه مطلب

تاريخ : یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 13:1 | نویسنده : امیر |

 نام فارسی : بگونیا رکس
 نام علمی : Begonia Rex
 نام تیره : Bgoniaaceae
 نام انگلیسی : Begonia

http://davesgarden.com/guides/pf/finder/index.php?sname=Begoniasموضوعات مرتبط: میوه کاری
ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 11:8 | نویسنده : امیر |